Дотоодын томоохон үйлдвэрлэгч компани болох М Си Эс компанийн хамт олонд 5000 ширэг USB-ний нийлүүлэлт хийсэн.

Дотоодын томоохон үйлдвэрлэгч компани болох М Си Эс компанийн хамт олонд 5000 ширэг USB-ний нийлүүлэлт хийсэн. Энэ утгаараа Монгол брэнд дотоод болон гадаадын зах зээлд танигдан үнэлэгдэж эхэлж байгаа нь бидний бахархал ажлын маань үр дүн билээ

 

Leave a Reply