Та хаан банкны картаар төлбөрөө шилжүүлэх боломжтой. (Интернэт пин код шаардлагатай )

Та хаан банкны картаас бусад бүх төрлийн дебит, кредит, гадаад дотоод картаар төлбөрөө төлөх боломжтой.

Та худалдаа хөгжлийн болон бусад бүх төрлийн дебит, кредит, гадаад дотоод картаар төлбөрөө төлөх боломжтой.

Та бүх банкний QR код ашиглан төлбөрөө төлөх боломжтой